Động cơ giảm tốc Rossi - Đại lý Rossi tại Việt Nam

Trạng thái: Còn hàng Mã sản phẩm: 1537159548
Lượt view: 110 Ngày đăng: 2018-09-17
Giá bán 100,000 Vnđ
Tỉnh Thành / Quận Huyện Toàn Quốc
  • Nội dungBấm vào đây để nhận thưởng

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là đại lý Rossi tại Việt Nam

Hotline: 0932.600.412 ( Ms Hoa )

Email: hoa@hpqtech.com

Chúng tôi cung cấp đầy đủ danh mục sản phẩm của Rossi giá tốt và cạnh tranh nhất cho quý khách hàng

- Động cơ Rossi

- Hộp số Rossi

- Động cơ hộp số Rossi

- Hộp giảm tốc Rossi

- Động cơ giảm tốc Rossi

 

Model - thông số Hộp số Rossi

SR13 MR V 32 UO3A 10 P01 …

HBF 100LA 2 B5 

SR13 MR V 40 UO3A 7 P02 1…

HBF 112M 2 B5 

SR13 MR V 50 UO3A 7 P02 1…

HBF 132S 2 B5 

SR13 MR V 63 UO3A 7 P05 1…

HBF 160SA 2 B5 

SR13 MR V 64 UO3A 7 P06 1…

HBF 160MR 2 B5R 

SR13 MR V 80 UO3A 7 P06 2…

HBF 180M 2 B5 

SR13 MR V 81 UO3A 7 P06 2…

HB 63A 2 B5 

SR13 MR IV 32 UO3A 41.5 P…

HB 71A 2 B5 

SR13 MR IV 40 UO3A 25.4 P…

HB2 80A 2 B5-IE2(ErP) 

SR13 MR IV 50 UO3A 20.3 P…

HB2 90S 2 B5-IE2(ErP) 

SR13 MR IV 63 UO3A 20 P06…

HB2 100LA 2 B5-IE2(ErP) 

SR13 MR IV 64 UO3A 20 P06…

HB2 112M 2 B5-IE2(ErP) 

SR13 MR IV 80 UO3A 20 P06…

HB2 132S 2 B5-IE2(ErP) 

SR13 MR IV 81 UO3A 20 P06…

HB2 160SA 2 B5-IE2(ErP) 

MR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4 

HB2 160MR 2 B5-IE2(ErP) 

MR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125 

HB2 180M 2 B5-IE2(ErP) 

MR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98,5 

HBF 200L 2 B5R 

MR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154

HBZ 63A 2 B5 

MR C2I 320 UO2A 200 B5 103 

HBZ 71A 2 B5 

MR C2I 321 UO2A 200 B5 129 

HBZ 80A 2 B5 

MR C2I 360 UO2A 200 B5 161 

HBZ 90S 2 B5 

R 2I 400 UP1A / 9.86 

HBZ 100LA 2 B5 

R 2I 401 UP1A / 9.86 

HBZ 112M 2 B5 

R 2I 450 UP1A / 11,4 

HBZ 132S 2 B5 

R 2I 451 UP1A / 11,4 

HBZ 160SA 2 B5 

R 2I 500 UP1A / 14 

HBZ 160MR 2 B5R 

R 2I 501 UP1A / 14 

HBZ 180M 2 B5 

R 2I 560 UP1A / 14,2 

R 3I 631 UP1A/27.4 

R 2I 561 UP1A / 14,2 

R CI 400 UO1A/7.76 

R 2I 630 UP1A / 14,3 

R CI 401 UO1A/7.76 

R 2I 631 UP1A / 14,3 

R CI 450 UO1A/8.12 

R 4I 400 UP1A / 125 

R CI 451 UO1A/9.33 

R 4I 401 UP1A / 125 

R C3I 400 UO1A/130 

R 4I 450 UP1A / 127 

R C3I 401 UO1A/130 

R 4I 451 UP1A / 127 

R C3I 450 UO1A/130 

R 4I 500 UP1A / 129 

R C3I 451 UO1A/130 

R 4I 501 UP1A / 129 

R C3I 500 UO1A/130 

R 4I 560 UP1A / 131 

R C3I 501 UO1A/130 

R 4I 561 UP1A / 131 

HBZ 200L 2 B5R 

R 4I 630 UP1A / 134 

R 3I 451 UP1A/29.1 

R 4I 631 UP1A / 134 

R 3I 500 UP1A/28.7 

R C2I 400 UO1A / 19,7 

R 3I 501 UP1A/28.7 

R C2I 401 UO1A / 19,7 

R 3I 560 UP1A/29.1 

R C2I 450 UO1A / 22,7 

R 3I 561 UP1A/29.1 

R C2I 451 UO1A / 22,7 

R 3I 630 UP1A/27.4 

R C2I 500 UO1A / 22,2 

R C3I 560 UO1A/130 

R C2I 501 UO1A / 22,2 

R C3I 561 UO1A/130 

R C2I 560 UO1A / 25,4 

R C3I 630 UO1A/132 

R C2I 561 UO1A / 25,4 

Power P1 0,09…55 kW 

R C2I 630 UO1A / 28,6 

Nominal torqueTN2 ≤ 19 000 N m 

R C2I 631 UO1A / 28,6 

Transmission ratio iN 7 … 16 000 

R 3I 400 UP1A / 25,2 

Power P1 0,09…11 kW 

R 3I 401 UP1A / 25,2 

Nominal torque TN2 ≤ 900 N m 

R 3I 450 UP1A / 29,1 

Transmission ratio iN 4…200 

R 3I 451 UP1A / 29,1 

Power P1 0,09 … 160 kW 

R 3I 500 UP1A / 28,7 

Nominal torque MT2 ≤ 90 000 N m 

R 3I 501 UP1A / 28,7 

Transmission ratio iN 2 … 12 500 

R 3I 560 UP1A / 29,1 

Power P1 0,09 … 75 kW 

R 3I 561 UP1A / 29,1 

Nominal torque TN2 ≤ 10 000 N m 

R 3I 630 UP1A / 27,4 

Transmission ratio iN 4 … 6 300 

R 3I 631 UP1A / 27,4 

Power P1 0,09…5,5 kW 

R CI 401 UO1A / 7.76 

Nominal torque TN2 ≤ 670 N m 

R CI 450 UO1A / 8.12 

Transmission ratio iN 6…75 

R CI 451 UO1A / 9.33 

Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm 

R C3I 400 UO1A / 130 

Transmission ratio i N3,55…3550 (in line)  

R C3I 401 UO1A / 130 

MR IV 160 – 132 MC 4 

R C3I 450 UO1A / 130 

MR IV 161 – 132 MC 4  

R C3I 451 UO1A / 130 

MR IV 160 – 160 M 4  

R C3I 500 UO1A / 130 

MR IV 161 – 160 M 4  

R C3I 501 UO1A / 130 

MR V 200 – 160 M 4 

R C3I 560 UO1A / 130 

Transmission ratio iN 4 … 6 300 

R C3I 561 UO1A / 130 

Power P1 0,09…5,5 kW 

R C3I 630 UO1A / 132 

Nominal torque TN2 ≤ 670 N m 

R C3I 631 UO1A / 132 

Transmission ratio iN 6…75 

MR E 57 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m … 

Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm 

MR E 84 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m … 

Transmission ratio i N3,55…3550 (in line) 

MR E 112 F C 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 80 … 

Transmission ratio i N9…2440 (bevel helical) 

MR E 143 F C 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 11 … 

Power PN2 ≤ 1,710 kW 

MR E 181 F C 2 L N i = 3 28×82 M12 215 180 … 

Nominal torque TN2 ≤ 132,200 N m 

MR EC 84 F O 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 … 

Transmission ratio iN 6,3 … 28 

MR EC 112 F O 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 8 … 

MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61.5 

MR EC 143 F O 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 1 … 

MR 3I 125 L UP4A 90S B5 60.2 

MR 2E 57 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 … 

MR 4I 63 UP2A 63 B5 117 

MR 2E 84 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 … 

MR 4I 64 UP2A 63 B5 122 

MR 2E 112 F C 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 … 

MR 4I 80 UP2A 71 B5 104 

MR 2E 143 F C 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 … 

MR 4I 81 UP2A 71 B5 139 

MR 2E 181 F C 2 L N i = 12 28×82 M12 215 1 … 

MR 4I 100 UP2A 80 B5 104 

MR 2EC 84 F O 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 6 … 

MR 4I 125 UP2A 90S B5 105 

MR 2EC 112 F O 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 … 

MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31 

MR 2EC 143 F O 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 … 

MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1 

HB 63A 2 B5 

MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4 

HB 71A 2 B5 

MR 3I 50 UP2A 63 B5 35.3 

HB2 80A 2 B5-IE2 (ERP) 

MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4 

HB2 90S 2 B5-IE2 (ERP) 

MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5 

HB2 100LA 2 B5-IE2 (ERP) 

MR 3I 80 UP2A 71 B5 66.3 

HB2 112m 2 B5-IE2 (ERP)

MR 3I 81 UP2A 71 B5 82.7 

HB2 132S 2 B5-IE2 (ERP) 

MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5 

HB2 160SA 2 B5-IE2 (ERP) 

MR 3I 125 UP2A 90S B5 60.2 

HB2 160MR 2 B5-IE2 (ERP) 

MR V 161 – 160 M 4 

HB2 180M 2 B5-IE2 (ERP) 

MR V 160 – 160 L 6 

HB2 200LR 2 B5-IE2 (ERP) 

MR V 161 – 160 L 6 

HB2 225S 4 B5-IE2 (ERP) 

MR IV 200 – 132 MC 4 

HB2 250M 2 B5-IE2 (ERP) 

MR IV 200 – 160 M 4 

MR 2IV 50 – 63 A 4  

MR V 200 – 132 MC 4 

MR IV 50 – 63 B 6  

MR V 200 – 160 M 4 

MR 2IV 40 – 63 A 4  

MR V 200 – 160 L 6 

MR IV 40 – 63 B 6  

MR IV 250 – 160 M 4  

MR 2IV 50 – 63 A 4  

MR V 250 – 160 M 4 

MR IV 50 – 63 A 463  

HB 90S 4 B5 

MR IV 50 – 63 B 6  

HB 63B 4 B5   

MR 2IV 40 – 63 A 4 

HB 80A 4 B5  

MR IV 40 – 63 B 6 

MR 2I 100 L UP4A 90S B5 23.7 

MR 2IV 50 – 63 A 4  

MR 2I 125 L UP4A 112m-MB B5 24.1 

MR IV 50 – 63 A 4  

MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4 

MR IV 50 – 63 B 6 R  

MR 3I 50 UP2A 63 B5 35,3 

MR 2IV 40 – 63 A 4  

MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4 

 MR IV 40 – 63 A 4  

MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5 

MR IV 40 – 63 B 6  

MR 3I 80 UP2A 71 B5 66,3 

MR IV 50 – 63 A 4  

MR 3I 81 UP2A 71 B5 82,7 

MR IV 32 – 63 B 6  

MR 3I 100 UP2A 80 B5 61,5

MR IV 40 – 63 A 4  

MR 3I 125 UP2A 90S B5 60,2 

MR IV 32 – 63 A 4  

MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61,5 

MR IV 32 – 63 B 6  

MR 3I 125 L UP4A 90S 5 60,2 

MR V 40 – 63 B 6  

MR 4I 63 UP2A 63 B5 117 

MR V 50 – 63 B 6  

MR 4I 64 UP2A 63 B5 122 

MR IV 32 – 63 A 4  

MR 4I 80 UP2A 71 B5 104 

MR IV 40 – 63 A 4  

MR 4I 81 UP2A 71 B5 139 

MR IV 32 – 63 B 6  

MR 4I 100 UP2A 80 B5 104 

HB3 80 B 2  

MR 4I 125 UP2A 90S B5 105 

HB3 80 C 2  

MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31 

HB3 90 S 2  

MR CI 140 UO2A 132S-M B5 18 

HB3 90 LA 2 

MR CI 160 UO2A 160M-L B5 16.5 

HB2 200LR 2 B5-IE2(ErP) 

MR CI 180 UO2A 180M B5 20.3 

HB2 225S 4 B5-IE2(ErP) 

MR CI 200 UO2A 180M B5 19,7 

HB2 250M 2 B5-IE2(ErP) 

MR CI 225 UO2A 225 B5 16 

HB2 280S 2 B5-IE2(ErP) 

CI 250 UO2A 225 B5 22.3 

HBF 63A 2 B5 

MR CI 280 UO2A 280 B5 15.8 

HBF 71A 2 B5 

MR C2I 140 UO2A 100 B5 50.4 

HBF 80A 2 B5 

MR C2I 160 UO2A 100 B5 129 

HBF 90S 2 B5 

MR C2I 180 UO2A 100 B5 158 

 

 

 

Danh mục Sản phẩm

logo alomuaban